Posts Tagged ajax

system error: -1072896658

Един от примерите за много добре именована JavaScript грешка, която този чудесен браузър на Microsoft – Internet Explorer – продуцира: “System error: -1072896658″.

Оказва се, че при работа с XMLHttpRequest, когато responce-ът е с непознат encoding, при опит за достъп до responce-текста бива продуцирана въпросната грешка. Интересното е, че encoding “utf8″ не върши работа – трябва да бъде “UTF-8“.

Изключително благодаря на автора на този пост.

, , ,

No Comments