Archive for category Craftsmanship

rsync: cannot delete non-empty directory

A p (modifier) indicates that an (include/exclude/...) rule is perishable, meaning that it is ignored in directories that are being deleted. (из man rsync)

Има няколко причини, поради които rsync може да ви върне следната грешка:

cannot delete non-empty directory: some_dir_name
 1. Ако сте използвали -b или --backup. Тогава rsync не трие нищо от destination. За да модифицирате това поведение, вижте описанието на --backup в man rsync.
 2. Ако ползвате --exclude правила. Тези правила “предпазват” файлове в destination от изтриване, от което следва, че папка, изтрита в source няма да може да бъде изтрита в destination, ако съдържа “предпазени” от правилата файлове, дори да сте задали --delete --force. Решението е да дефинирате exclude-правилото като perishable.

  Например, ако синхронизирате директориите source и destination, които са под subversion-контрол с rsync, можете да ползвате следната команда:

  rsync -rv --delete --force --filter 'exclude,p .svn' 'source' 'destination'

  В случя избягваме синхронизирането на системните за subversion директории .svn, като въпреки това твърдим, че правилото, “защитаващо” .svn-директориите от прехвърляне, не важи в директории, които подлежат на изтриване (т.е. правилото е perishable).

За повече информация, вижте секцията FILTER RULES и потърсете вътре за “perishable” в man rsync.

, , , ,

No Comments

PHP-функции any() и all()

Потрябва ми удобството на тези две хубави функции, all() и any(), каквито например ги има в Пайтън. Въпреки богатата база от функции в PHP, бързото ми търсене не показа нищо подобно, което да е вградено, затова:

function all() {
	$args = func_get_args();

	if (count($args) == 1 && is_array($args[0])) {
		return call_user_func_array(__FUNCTION__, $args[0]);
	}

	foreach ($args as $value) {
		if (!$value) {
			return false;
		}
	}
	return count($args) > 0;
}

Функцията any() е почти аналогична. Ако ви интересува и нейната пълна реализация, както и нещо като unit-тест, вижте пълния текст на този пост.

Read the rest of this entry »

, , , , ,

No Comments

Чакалене на IP/host за наличие на пинг

Съвсем скоро (да кажем, преди 10 минути) ми се наложи да чакам да се появи пинг към дадено IP. За целта си написах shell-скриптчето, показано по-долу, което да ми “каже” нещо, в момента, в който се появи ping към съответното IP. Някой може да го намери за полезно:

dimitardimitrov@Midori:~$ cat monitor-host.sh
#!/bin/bash

if [ "$#" -lt 1 ]
then
	echo "Usage: $0 host.to.monitor"
	exit 1
fi 

host="$1"

while true
do
	ping -c 1 $host
	if [ "$?" -eq "0" ]
	then
		say The host is now online! I repeat: "The host is now online!".
		exit
	fi
	sleep 1
done

За да работи, е необходимо да имате команда say, която да прави каквото се очаква :) Може да бъде заменена и с нещо друго, разбира се. Чувствайте се свободни да ползвате това парче “код” както искате.

, , , ,

No Comments

Pygments

Pygments е Python-пакет, който ви дава удобен интерфейс (под формата на библиотека или на command-line инструмент) да оцветявате парчета код (всъщност не само код), като изходът може да бъде в HTML, RTF, LaTeX и други формати. Вижте страничката с примери. Дори Brainf*ck не успява да избяга.

1 Comment

FreeBSD 7.0-RELEASE

Обявена е вече стабилната версия 7.0 на FreeBSD, подходяща за production use. Някои от новостите:

 • Много голям процент подобрение на производителността при многоядрените/многопроцесорни системи
 • Експериментална поддръжка на файловата система ZFS
 • Нов метод за заделяне на памет в User-space – jemalloc
 • freebsd-update и много, много други.

No Comments

Citations

“A language that doesn’t affect the way you think about programming, is not worth knowing.” [1]

“Real efficiency comes from elegant solutions, not optimized programs.” [2]

“Синтактична сол” [3] (текстът е интересен)

Референции:
[1] http://www.cs.yale.edu/quotes.html
[2] http://www.cs.indiana.edu/~jsobel/c455-c511.updated.txt
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Syntactic_sugar

No Comments

Scheme Versus C

Интересна идея има в ето този текст — описан е един интересен подход към силно алгоритмичен и оптимизационен проблем — реализацията на алгоритъма за бързо умножение. Главният герой описва как колегите му са подходили към този проблем, нахвърляйки се върху C и дори направо Assembler, докато той решил да подходи по-различно и започнал на Scheme. Ползата, която е получил от високото алгоритмично ниво на писане на Scheme, е била в начина на мислене и идеите, до които го е довело това. В крайна сметка, алгоритъмът, който той е реализирал много по-бързо и лесно на Scheme и впоследствие превел на C, му е донесъл желаният резултат на едно от най-бързите решения, постигнат за много по-малко време. По неговите собствени думи, “That was the amazing part: I had PRODUCED a program that I could not have WRITTEN, and would not have wanted to write directly”.

Референция: http://www.cs.indiana.edu/~jsobel/c455-c511.updated.txt.

, , ,

No Comments

Internet Explorer … Operation Aborted

Поредната култова грешка от страна на Microsoft Internet Explorer (версия 7):

Internet Explorer cannot open the Internet site URL
Operation aborted

Оказва се, че за тази грешка причината е някое парче JavaScript код, което се опитва да “залепи” елемент към BODY обекта, без самият скрипт да е пряк наследник на този BODY обект. Най-бързото решение е да издирите този скрипт и да му добавите атрибута: defer="defer", например така:

<script type=”text/javascript” defer=”defer”>

</script>

Има и други решения, които можете да намерите лесно из Google.
Успех на всички с debug-ването в IE.

, ,

1 Comment

mv, както и rm и cp

Никога не ползвайте mv * ../* на UNIX/Linux система, ако не искате да преместите всички файлове от текущия каталог, както и тези от родителския каталог, в директория от родителския каталог! Shell-ът, който използвате (/bin/sh, /bin/bash, …) ще замести * с всички файлове и каталози от текущия каталог, а ../* с всички файлове и каталози от родителския каталог, като при това положение mv ще премести целия този списък в последния си аргумент, който трябва да бъде съществуващ каталог (вероятността това да е изпълнено не е малка.)

За повече информация: man mv и man sh

Послеслов: Забравих да спомена, винаги, ама ВИНАГИ се пазете от сянката си, че няма да усетите как сами ще си навредите тъй, както никой друг не би могъл да ви навреди – слагайте синоними от този род в стартовия си, профилиращ shell-а, скрипт (~/.bash_profile за bash, ~/.cshrc за csh и т.н.):

alias rm  rm -i
alias cp  cp -i
alias mv  mv -i

,

No Comments

system error: -1072896658

Един от примерите за много добре именована JavaScript грешка, която този чудесен браузър на Microsoft – Internet Explorer – продуцира: “System error: -1072896658″.

Оказва се, че при работа с XMLHttpRequest, когато responce-ът е с непознат encoding, при опит за достъп до responce-текста бива продуцирана въпросната грешка. Интересното е, че encoding “utf8″ не върши работа – трябва да бъде “UTF-8“.

Изключително благодаря на автора на този пост.

, , ,

No Comments