Archive for April, 2008

booklamp.org – технологията

Един много интересен проект — booklamp.org, имащ за цел да ви предложи книги, които бихте харесали, базирайки се на книгите, които до момента сте чели и са ви харесали. Видеото с разяснения на концепцията и за това как точно се взимат решения, е много интересно и го препоръчвам.

No Comments