Pygments


Pygments е Python-пакет, който ви дава удобен интерфейс (под формата на библиотека или на command-line инструмент) да оцветявате парчета код (всъщност не само код), като изходът може да бъде в HTML, RTF, LaTeX и други формати. Вижте страничката с примери. Дори Brainf*ck не успява да избяга.

  1. #1 by Стефан Кънев on March 3, 2008 - 3:57 pm

    Ууу, много мерси. Не знаех а това :D

Comments are closed.