FreeBSD 7.0-RELEASE


Обявена е вече стабилната версия 7.0 на FreeBSD, подходяща за production use. Някои от новостите:

  • Много голям процент подобрение на производителността при многоядрените/многопроцесорни системи
  • Експериментална поддръжка на файловата система ZFS
  • Нов метод за заделяне на памет в User-space – jemalloc
  • freebsd-update и много, много други.

Comments are closed.