Archive for March, 2008

Pygments

Pygments е Python-пакет, който ви дава удобен интерфейс (под формата на библиотека или на command-line инструмент) да оцветявате парчета код (всъщност не само код), като изходът може да бъде в HTML, RTF, LaTeX и други формати. Вижте страничката с примери. Дори Brainf*ck не успява да избяга.

1 Comment

FreeBSD 7.0-RELEASE

Обявена е вече стабилната версия 7.0 на FreeBSD, подходяща за production use. Някои от новостите:

  • Много голям процент подобрение на производителността при многоядрените/многопроцесорни системи
  • Експериментална поддръжка на файловата система ZFS
  • Нов метод за заделяне на памет в User-space – jemalloc
  • freebsd-update и много, много други.

No Comments