Archive for February, 2008

Citations

“A language that doesn’t affect the way you think about programming, is not worth knowing.” [1]

“Real efficiency comes from elegant solutions, not optimized programs.” [2]

“Синтактична сол” [3] (текстът е интересен)

Референции:
[1] http://www.cs.yale.edu/quotes.html
[2] http://www.cs.indiana.edu/~jsobel/c455-c511.updated.txt
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Syntactic_sugar

No Comments

Обувки

А ако някой може да ми помогне да разбера моята половинка (вероятно това важи по индукция и за почти всички представители на нежния пол) — тази нечовешка обсесия към този аксесоар — обувката… Просто не разбирам.

П. п. Асинка си смени изгледа на блога наскоро, в момента изглежда много приятно :)

No Comments

Scheme Versus C

Интересна идея има в ето този текст — описан е един интересен подход към силно алгоритмичен и оптимизационен проблем — реализацията на алгоритъма за бързо умножение. Главният герой описва как колегите му са подходили към този проблем, нахвърляйки се върху C и дори направо Assembler, докато той решил да подходи по-различно и започнал на Scheme. Ползата, която е получил от високото алгоритмично ниво на писане на Scheme, е била в начина на мислене и идеите, до които го е довело това. В крайна сметка, алгоритъмът, който той е реализирал много по-бързо и лесно на Scheme и впоследствие превел на C, му е донесъл желаният резултат на едно от най-бързите решения, постигнат за много по-малко време. По неговите собствени думи, “That was the amazing part: I had PRODUCED a program that I could not have WRITTEN, and would not have wanted to write directly”.

Референция: http://www.cs.indiana.edu/~jsobel/c455-c511.updated.txt.

, , ,

No Comments