Archive for January, 2008

Internet Explorer … Operation Aborted

Поредната култова грешка от страна на Microsoft Internet Explorer (версия 7):

Internet Explorer cannot open the Internet site URL
Operation aborted

Оказва се, че за тази грешка причината е някое парче JavaScript код, което се опитва да “залепи” елемент към BODY обекта, без самият скрипт да е пряк наследник на този BODY обект. Най-бързото решение е да издирите този скрипт и да му добавите атрибута: defer="defer", например така:

<script type=”text/javascript” defer=”defer”>

</script>

Има и други решения, които можете да намерите лесно из Google.
Успех на всички с debug-ването в IE.

, ,

1 Comment

[1..100]

Из Laughing Squid.

No Comments