Archive for December, 2007

mv, както и rm и cp

Никога не ползвайте mv * ../* на UNIX/Linux система, ако не искате да преместите всички файлове от текущия каталог, както и тези от родителския каталог, в директория от родителския каталог! Shell-ът, който използвате (/bin/sh, /bin/bash, …) ще замести * с всички файлове и каталози от текущия каталог, а ../* с всички файлове и каталози от родителския каталог, като при това положение mv ще премести целия този списък в последния си аргумент, който трябва да бъде съществуващ каталог (вероятността това да е изпълнено не е малка.)

За повече информация: man mv и man sh

Послеслов: Забравих да спомена, винаги, ама ВИНАГИ се пазете от сянката си, че няма да усетите как сами ще си навредите тъй, както никой друг не би могъл да ви навреди – слагайте синоними от този род в стартовия си, профилиращ shell-а, скрипт (~/.bash_profile за bash, ~/.cshrc за csh и т.н.):

alias rm    rm -i
alias cp    cp -i
alias mv    mv -i

,

No Comments

compilation

——————–Configuration: Something – Win32 Release——————–
Compiling resources…
Compiling…

Something.exe – 0 error(s), 666 warning(s)

No Comments