anita ward – ring my bell


И линк към пешнишката: тук – прословут припев. Слушам разни въздухарки, които ме надуват с въздух под налягане. Наясно сте каква сила има въздухът под налягане, предполагам. Мощ. Като всяка мощ, може да действа точно в две посоки – градивна или разрушителна. Я по-добре си пуснете E Nomine – Vater Unser (свалете/слушайте онлайн от тук)

Не пиша особено много в този блог, защото не чувствам, че имам какво да кажа на света. Което, анализирано, би значело, че просто не се чувствам уверен оратор/писател. Понякога ми се иска да му покажа на Света, на хората в него, да усетят и те силата на този “въздух под налягане”. Представял съм си как управлявам някаква компания, в която работят разни хора и как бих започвал деня им. Дори да е някаква друга ситуация, в която мога да направя желаната масова психоза, промивка на мозъци и зареждане на дневните батерии, да дам един старт на всички с мощен тласък сгъстен въздух – обстановка, бели стени, слънчева утринна светлина, много, ярка; музика, наркотична музика; ако се налага – дори визуална стимулация. По-добре така, отколкото синтетичен синтез на хормони, нали?

Слушам странни песнички. Сега ми се тича. Има един човек, при когото искам да отида, да го погледна с усмивка и да го отведа в моята страна, да му показвам света през моите лещи. Оставям на читателите да оценят колко качествени са тези мои лещи.

  1. #1 by brejnev on February 7, 2008 - 12:25 pm

    Известната песен на anita ward – ring my bell се разглежда като ефемизъм за канилингус – френска любов на жена.

Comments are closed.