Shairport AirТunes приемник

Скорошното разбиване на използваната криптография от AirTunes протокола вече позволява всяко устройство с Windows, Linux или Mac OS и звукова карта да бъде използвано като AirTunes приемник (какъвто е например AirPort Express).

Това означава, че вече може да излъчвате и слушате безжично музика от вашия iPhone, iPod Touch, компютър с iTunes или друг сходен софтуер, без да имате AirPort Express. Достатъчно е да имате компютър с включено в него озвучаване и да инсталирате версия на описания по-долу софтуер.

1. Инсталация на Windows

Инсталацията на Windows е много лесна. Нужни са ви само два компонента:

 1. Bonjour-услугата за Windows. Ако имате вече инсталиран iTunes, вероятно имате и Bonjour. В противен случай, свалете и инсталирайте пакета “Bonjour Print Services for Windows” от тук: http://support.apple.com/en_US/downloads/#bonjour for windows.
 2. Свалете Shairport4w от тук: http://sf.net/projects/shairport4w и стартирайте сваления .exe файл. Готово! Компютърът ви ще се появи като редовен AirPort Express приемник във вашата локална мрежа.

2. Инсталация на Mac OS X

Тук нещата са малко по-трудни. Ако имате package manager от типа на Fink, MacPorts или нещо сходно, ще ви е по-лесно. Преди да се захванете със стъпките по-долу, вижте края на точка две, където предлагам алтернативно решение, което може да се окаже и по-лесно. Аз лично, воден от напътствията за Mac OS тук минах по този път:

 1. Сложих си Fink, следвайки инструкциите тук: http://www.finkproject.org/download/srcdist.php. Инсталацията мина без проблеми. Инсталирах 32-битовата версия.
 2. След това fink install libao4 инсталира необходимата Audio Output библиотека.
 3. Свалих си кода на ShairTunes: git clone git://github.com/albertz/shairport.git && cd shairport
 4. Редактирах Makefile на вече сваления код и смених реда с LDFLAGS на: LDFLAGS:=-lm -lpthread -arch i386. След това изпълних make, за да го компилирам.
 5. Инсталирах следните два Perl модула: sudo perl -MCPAN -e 'install Crypt::OpenSSL::RSA' и sudo perl -MCPAN -e 'install IO::Socket::INET6'. При мен тази стъпка имаше проблем и затова се наложи преди това да изпълня следващата стъпка.
 6. Пропуснете това, ако Perl-модулите от предната стъпка са се инсталирали успешно при вас. Във файла /System/Library/Perl/5.10.0/darwin-thread-multi-2level/Config_heavy.pl премахнах всички срещания на --arch ppc. При мен имаше само едно. Това се наложи, понеже Perl CPAN не искаше да инсталира Crypt::OpenSSL::RSA. Правете тази стъпка на собствен риск и само ако Perl ви дава следната грешка при инсталация на този модул:
  lipo: can't open input file: /var/tmp//ccOyL15d.out (No such file or directory)
  make: *** [Random.o] Error 2
   IROBERTS/Crypt-OpenSSL-Random-0.04.tar.gz
   /usr/bin/make -- NOT OK
  Running make test
   Can't test without successful make
  Running make install
   Make had returned bad status, install seems impossible
  
 7. perl shairport.pl --apname=MyCoolNameHere и сте в играта.

Известно ми е за съществуването на два допълнителни проекта за Mac OS и ShairTunes:

 • https://github.com/rcarlsen/MacShairport, чиято цел е да спести голяма част от мъките, които съм описал по-горе. Аз лично не успях да го компилирам, но не съм се мъчил много :)
 • https://github.com/rcarlsen/ShairPortMenu е проект, който има за цел да ви създаде удобен меню-елемент, с който да спирате/пускате сървъра. Не успях да го подкарам.

3. Инсталация на Linux

Под Linux трудността на задачата зависи от дистрибуцията ви, но като цяло, нещата би трябвало да са праволинейни. Следвайте инструкциите, дадени в INSTALL-файла тук. Аз лично направих бърз тест на Debian дистрибуция и понеже Perl там беше версия 5.8.8, а Shairport изисква 5.10+, минах по следния път:

wget 'http://downloads.activestate.com/ActivePerl/releases/5.10.1.1008/ActivePerl-5.10.1.1008-x86_64-linux-glibc-2.3.5-294165.tar.gz'
tar xzvf ActivePerl-5.10.1.1008-x86_64-linux-glibc-2.3.5-294165.tar.gz
rm -f ActivePerl-5.10.1.1008-x86_64-linux-glibc-2.3.5-294165.tar.gz
cd ./ActivePerl-5.10.1.1008-x86_64-linux-glibc-2.3.5-294165/
./install.sh # слагайки новата версия на Perl в /opt/ActivePerl-5.10
apt-get install libssl-dev libao2 libao-dev avahi-utils git-core pkg-config
git clone git://github.com/albertz/shairport.git
cd shairport && make
/opt/ActivePerl-5.10/bin/perl -MCPAN -e 'install Crypt::OpenSSL::RSA'
/opt/ActivePerl-5.10/bin/perl -MCPAN -e 'install IO::Socket::INET6'
/opt/ActivePerl-5.10/bin/perl ./shairport.pl --apname="ShairPort Rocks"

Успех и приятно слушане! :)

Източници:

No Comments

Fishki.net & Google Chrome

Относно: проблем с “отварянето на хотлинкнати картинки от fishki.net в Google Chrome” (т.е. картинки, линковете към които се намират в сайтове, различни от fishki.net (и в частност, в Twitter статус-съобщения.))

Ето какво се случва и как може да бъде избегнат проблемът:

 1. Кликате на линка към картинката от туита (или избирате “Отваряне в нов таб/прозорец” от контекстното меню на линка.)
 2. Google Chrome прави HTTP заявка към сървърите на fishki.net (след като предварително е резолвирал смаления t.co линк.) Сред HTTP header-ите е и Referer: http://twitter.com.
 3. fishki.net получава заявката, вижда, че има Referer: header, който обаче не съдържа fishki.net и в резултат на това връща HTTP 204 No Content. Това е мярка, предприета от тях, с цел да ограничат хотлинкването на картинки от техните сървъри в други сайтове.
 4. Google Chrome кешира този URL като такъв без съдържание (малко странно от страна на Chrome, ако питате мен; Firefox не прави така.) От тук нататък нещата вече са счупени.
 5. Вие виждате, че линкът не се отваря (или се отваря празен браузър таб), давате “Copy link URL” (или измъквате URL-а на картинката по някакъв начин) и го пействате в нов таб на Chrome, с надеждата Chrome да направи чист HTTP request (без кукита, referrer-и и прочее), но след натискане на Enter Chrome просто не прави нищо — показва ви “no content” :)

Ако на този етап си изчистите Chrome кеша, или отворите линка в Private browsing режим (който не ползва кеша), или пък още преди да кликнете линка в Туитър, го копирате и ръчно отворите в нов прозорец, нещата ще работят.

Причината този текст да съществува изобщо, е че в противен случай сигурно нямаше да мога да спя :)

No Comments

Rails’s FormBuilder fields_for Custom Fields Trick

Have you ever had the need to create custom form fields (say, a text input field) inside a form_for call?

Let’s suppose we have the following scenario:

class Order < ActiveRecord::Base
  has_many :line_items, :dependent => :destroy
end

class LineItem < ActiveRecord::Base
 belongs_to :order
 serialize :options
 attr_accessible :options

 def needs_options?
  true # pretend this does something more meaningful
 end
end

Notice how the LineItem model has one field options, which is serializable. That means we can assign it (almost) any object and Rails will serialize it when storing it in the database and then automatically unserialize it upon retrieval. Let's assume we want to assign that field a hash for some line items (for which LineItem#needs_options? returns true).

The purpose here is to construct a form, which allows us to edit an order and its attached line items and their eventual options all at once.

Taking advantage of FormBuilder#object and FormBuilder#object_name (see here for docs), we can construct a form this way:

<% form_for :order do |form| %>
  <%= form.label :notes %>
  <%= form.text_area :notes %>

  <% form.fields_for :line_items do |line_item_fields| %>
    <% line_item = line_item_fields.object %>

    <% if line_item.needs_options? %>
      <% tag_name = "#{line_item_fields.object_name}[options][some_option_name]" %>
      <%= label_tag tag_name, "Some option name:" %>
      <%= text_field_tag tag_name, :value => "some_option_value" %>
    <% end %>
  <% end %>

  <%= form.submit 'Save Changes' %>
<% end %>

The problem here is that we don't know how Rails prefixes the names of the fields of nested objects (in our case, the line items). That's why we need a way to get that info from Rails and just append to it our custom field name (in our case, [options][some_option_name]). This is exactly what we can get by calling line_item_fields.object_name (which is in fact FormBuilder#object_name).

The form above can result in a params hash, which looks something like this:

"order" => {
  "notes" => "This order is just an example.",
  "line_items_attributes" => {
    "0" => {
      "id" => "1234",
      "options" => {
        "some_option_name" => "My custom value for line item 1234",
      },
    },
    "1" => {
      "id" => "1235",
      "options" => {
        "some_option_name" => "Another value for line item 1235",
      },
    },
  }
}

If the code above does not make sense to you, then you probably don't need to and should not use FormBuilder#object_name. Otherwise, you owe me a beer :)

No Comments

Fixing double-encoded UTF-8 data in MySQL

Double-encoded UTF-8 texts (not to mention triple-, quadruple- and so on) are a fairly common problem when dealing with MySQL. This may be due to the fact that the default character set of the connection to the server is Latin-1, but that is not relevant once the data is already corrupt.

Here is how to fix it, in two simple steps, using the mysqldump and mysql commands:

mysqldump -h DB_HOST -u DB_USER -p DB_PASSWORD --opt --quote-names \
  --skip-set-charset --default-character-set=latin1 DB_NAME > DB_NAME-dump.sql

mysql -h DB_HOST -u DB_USER -p DB_PASSWORD \
  --default-character-set=utf8 DB_NAME < DB_NAME-dump.sql

Of course, you should first replace DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD and DB_NAME with values, corresponding to your database setup.

No Comments

jQuery :hidden/:visible and animation oddities

Beware that in some cases your jQuery animations (e.g. fadeIn(), fadeOut() and others) may not run, because jQuery may think that the DOM node, on which you request the animation, is not visible.

When and how can this be a problem?

In most cases, of course, the DOM node will indeed be invisible and this will not be an issue.

There are, however, some exceptional cases. Suppose you have an absolutely positioned container, with no explicit width and height, which in turn has absolutely positioned child elements. If you, for example, set the opacity of the container to 50%, its absolutely positioned children will also become 50% opaque. If you set the CSS display to none, its children will again be hidden.

However, the container is technically invisible.

That’s because the container’s browser reported outerWidth and outerHeight are both zero, which, for jQuery, means that the element is invisible — see [1] — that’s the way the :hidden and :visible selectors work in jQuery 1.3.2 and newer.

Here comes the problem: if you run any animations on the container — for example fadeOut() — it will be optimized by jQuery and will not execute, due to the fact that jQuery sees the element as not visible (which is correct and the clever thing to do in most cases).

The solution is quite simple — you may just set an (even random) nonzero width or height to the container. As its children are absolutely positioned, it should not affect anything, but your animations will run.

[1] http://docs.jquery.com/Release:jQuery_1.3.2#:visible.2F:hidden_Overhauled

1 Comment

rsync: cannot delete non-empty directory

A p (modifier) indicates that an (include/exclude/...) rule is perishable, meaning that it is ignored in directories that are being deleted. (из man rsync)

Има няколко причини, поради които rsync може да ви върне следната грешка:

cannot delete non-empty directory: some_dir_name
 1. Ако сте използвали -b или --backup. Тогава rsync не трие нищо от destination. За да модифицирате това поведение, вижте описанието на --backup в man rsync.
 2. Ако ползвате --exclude правила. Тези правила “предпазват” файлове в destination от изтриване, от което следва, че папка, изтрита в source няма да може да бъде изтрита в destination, ако съдържа “предпазени” от правилата файлове, дори да сте задали --delete --force. Решението е да дефинирате exclude-правилото като perishable.

  Например, ако синхронизирате директориите source и destination, които са под subversion-контрол с rsync, можете да ползвате следната команда:

  rsync -rv --delete --force --filter 'exclude,p .svn' 'source' 'destination'

  В случя избягваме синхронизирането на системните за subversion директории .svn, като въпреки това твърдим, че правилото, “защитаващо” .svn-директориите от прехвърляне, не важи в директории, които подлежат на изтриване (т.е. правилото е perishable).

За повече информация, вижте секцията FILTER RULES и потърсете вътре за “perishable” в man rsync.

, , , ,

No Comments

PHP-функции any() и all()

Потрябва ми удобството на тези две хубави функции, all() и any(), каквито например ги има в Пайтън. Въпреки богатата база от функции в PHP, бързото ми търсене не показа нищо подобно, което да е вградено, затова:

function all() {
	$args = func_get_args();

	if (count($args) == 1 && is_array($args[0])) {
		return call_user_func_array(__FUNCTION__, $args[0]);
	}

	foreach ($args as $value) {
		if (!$value) {
			return false;
		}
	}
	return count($args) > 0;
}

Функцията any() е почти аналогична. Ако ви интересува и нейната пълна реализация, както и нещо като unit-тест, вижте пълния текст на този пост.

Read the rest of this entry »

, , , , ,

No Comments

Чакалене на IP/host за наличие на пинг

Съвсем скоро (да кажем, преди 10 минути) ми се наложи да чакам да се появи пинг към дадено IP. За целта си написах shell-скриптчето, показано по-долу, което да ми “каже” нещо, в момента, в който се появи ping към съответното IP. Някой може да го намери за полезно:

dimitardimitrov@Midori:~$ cat monitor-host.sh
#!/bin/bash

if [ "$#" -lt 1 ]
then
	echo "Usage: $0 host.to.monitor"
	exit 1
fi 

host="$1"

while true
do
	ping -c 1 $host
	if [ "$?" -eq "0" ]
	then
		say The host is now online! I repeat: "The host is now online!".
		exit
	fi
	sleep 1
done

За да работи, е необходимо да имате команда say, която да прави каквото се очаква :) Може да бъде заменена и с нещо друго, разбира се. Чувствайте се свободни да ползвате това парче “код” както искате.

, , , ,

No Comments

Виртуално отношение

Много интересна идея за изразяване на отношение към нашите любими управляващи може да се види, като потърсите в Google за “провал”. На първо място излиза сайтът на българското правителство. Честито! Тук (а и на доста други места) може да прочетете повече за инициативата.

Ето това е на първо място за мен: корупция

failure

No Comments

Операции с множества на ниво shell

Наскоро ми се наложи да правя такива магии, основно разлики между множества от числа. Бърз и ефективен начин това да стане, е да използвате вече налични във вашата операционна система* команди/програмки от типа на grep, sort, uniq, comm — кой с каквото разполага и каквото предпочита. В ето този сайт [1] може да видите как можете да прилагате основните операции с множества чрез горепосочените команди, при това по доста интересни начини. Има по няколко варианта за всяка операция и човек разполага с възможност за избор, което винаги е хубаво.

[1] http://www.catonmat.net/blog/set-operations-in-unix-shell/
_______
* Говорим си само за истинските операционни системи.

No Comments